938

Ґейська гомофобія: чи боїмося ми самих себе?

— Георгій Гачев

Де проходить межа між звичайним негативним ставленням до гомосексуальності та гомофобією? Та що таке внутрішня ґейська гомофобія?


Гомофобія (англ. homophobia від грец. homos – однаковий, рівний + грец. phobos – страх) – стійке негативне ставлення та ірраціональні страхи щодо гомосексуальності чи гомосексуального компоненту бісексуальності та/або активне вороже ставлення до гомо- та бісексуалів. 


Межу між звичайним негативним ставленням до гомосексуальності та гомофобією провести досить складно. Як правило, гомофобія супроводжується негативними емоціями, у той час, як негативне ставлення обмежується лише декларуванням якоїсь позиції. Будь-яка активна боротьба з проявами гомосексуальності є гомофобією. Тому гомофобія може бути спрямована не тільки проти ЛҐБТ-осіб, але і їхніх друзів, симпатиків, суспільних діячів, що захищають їхні права, митців, що популяризують способи самовираження ЛҐБТ, науковців та викладачів, що поширюють об’єктивну і неупереджену інформацію про ЛҐБТ, а, крім того, проти осіб, які з тих чи інших причин здаються схожими на гомосексуалів.

Для визначення звичайного негативного ставлення використовується поняття “гомонегативізм”, під яким розуміється суто інтелектуальне неприйняття гомосексуальності. Так, судження, засновані на оцінці моральності гомосексуальної і бісексуальної поведінки, а також дії на підставі уявлень, уподобань, закону, соціальної прийнятності або інших інтелектуальних причин є гомонегативізмом. Однак, коли у ході безпосереднього особистого спілкування з особами гомосексуальної орієнтації або соціальної діяльності присутні фобічні прояви виразних емоцій страху, тривоги або відрази, має місце гомофобія. Більша частина негативних стереотипів та поглядів на гомосексуальність сформована культурними чинниками, тому запропоновано також термін “антигомосексуальні забобони”.

Гомофобія часто-густо притаманна і самим ґеям, бо є наслідком того, що вони виховуються в суспільстві, де нормою вважається гетеросексуальність, а гомосексуальність та інші нерепродуктивні форми активності, розглядаються як відхилення від норми. У такому випадку гомофобія – функція сексуальної тривожності, вираз прихованого страху перед власними гомосексуальними бажаннями.

Відкриті гомосексуали, а також іміджі жіночного чоловіка або юнака у латентного гомосексуала можуть викликати неусвідомлені естетичні та еротичні відчуття, які вступають у конфлікт із культурними нормами, віруваннями та світоглядом, витісняються у підсвідоме і часто сублімуються у формі гомофобної агресії.

Внутрішня гомофобія також може розвиватися у гомосексуалів і бісексуалів, які бояться або відчувають відразу до гомосексуальності, оскільки не хочуть визнати гомосексуальність у собі та виключають для себе гомосексуальну поведінку. Одні з них пригнічують власні гомосексуальні бажання та прагнення (латентні гомосексуали), інші ж цього не роблять, але можуть зазнавати різні негативні емоції – комплекс провини, тривогу, докори сумління і т. д. 

Інколи гомо- або бісексуальна особистість всіляко приховує свої потреби від суспільства, а публічно засуджує гомосексуальність. Така гомофобія є засобом відвернути від себе можливі підозри у наявності гомосексуальних схильностей.

ТЕСТ “РІВЕНЬ ГОМОФОБІЇ”

Спробуйте виміряти ваше ставлення до гомосексуальності, оцінюючи запропоновані питання. Зафіксуйте у балах адекватне вашим думкам оцінне судження:

1 – справляє надзвичайно сильне враження;

2 – справляє достатньо сильне враження;

3 – справляє середнє враження;

4 – не справляє жодного враження.

Завважте, що ви визначатимете ступінь оцінного ставлення, а не негативне воно чи позитивне. При нагоді порівняйте свої результати з оцінками інших людей та обговоріть виявлені розбіжності. 

1. Чи емоційно ви реагуєте, коли звучать слова “ґей” і “лесбійка”.

2. Чи дуже вразить вас зізнання когось з ваших найближчих друзів, що він чи вона є гомосексуалом?

3. Як ви відреагуєте на пристрасний поцілунок двох дівчат, що, очевидно, зустрілися після довгої розлуки?

4. Як ви поставитеся до поцілунку двох хлопців в аналогічній ситуації?

5. Бути ґеєм (лесбійкою), бісексуалом (бісексуалкою) набагато краще, ніж бути гетеросексуалом (гетеросексуалкою).

6. Бути гетеросексуалом набагато краще, ніж ґеєм (лесбійкою) чи бісексуалом (бісексуалкою).

7. Як ви поставитеся до вчинку людини, яка б побила людину тільки тому, що він (вона) іншої сексуальної орієнтації?

8. Як ви поставитеся до двох дівчат, які постійно тримаються за руки та обнімаються?

9. Як ви поставитеся до дівчини, що постійно носить хлопчаче вбрання та заграє до дівчат?

10. Як ви поставитеся до хлопця, який імітує жіночі манери у спілкуванні з особами тотожної статі?

11. Як ви поставитеся до двох хлопців, що постійно тримаються за руки та обнімаються?

12. Як ви відреагуєте на хлопців, які постійно разом на вечірках та в громадських місцях?

13. Як ви відреагуєте на дівчат, які постійно разом на вечірках та громадських місцях?

14. Як ви поставитеся до того, що дівчата полюбляють приймати душ та ванну разом?

15. Як ви відреагуєте на чоловіків, які живуть разом і спільно ведуть домашнє господарство?

16. Як ви поставитеся до пари чоловіків, яка планує усиновити та виховувати дитину?

17. Як ви поставитеся до пари жінок, яка планує удочерити та виховувати дитину?

18. Як ви ставитесь до заяв, що між гомосексуалами (бісексуалами) і гетеросексуалами немає ніяких відмінностей, окрім сексуальних вподобань?

19. Як ви поставитеся до “тусовок” дівчат лише з особами тотожної статі?

20. Як ви ставитеся до “тусування” чоловіків лише з особами однієї статі?

 Яке ваше ставлення до цих запитань? Чи є в них щось таке, що стурбувало вас? Чому?

Підрахуйте кількість балів, яку ви набрали за оцінними судженнями.

Інтерпретація результатів

80-70 – відсутність гомофобних настроїв, толерантне ставлення до гомосексуальності;

50-69  – помірний рівень гомофонних настроїв; гомонегативізм. 

49-20 – високий рівень гомофобії.

Рейтинг
5
Ваша оцінка
Підписуйтесь
на наші акаунти