618

Реалізація права на сім'ю в Україні


Уявлення про шлюб та сім’ю змінювалось постійно. Ані культурні традиції, ані мораль не є сталими константами, вони змінюються разом із тим, як змінюються суспільства.

Реалізація права на сім'ю в Україні

Для сучасної людини добре відомі такі поняття як: гостьовий шлюб, церковний шлюб, цивільний шлюб, відкритий шлюб. Регулювання ж сімейних стосунків залежить від цінностей кожного суспільства, від державних інтересів та міжнародних зобов’язань.

Питання права на укладення шлюбу та визнання сім’єю стосунків квір-людей набирає актуальності. Чи не вперше тема саме квір-шлюбів була піднята на рівень досить широкого публічного обговорення у липні 2015 року, коли у інтернет-змі з’явилось повідомлення про те, що у Києві відбулося квір весілля. Назви статей варіювались від:

«У Києві відбувся перший нетрадиційний шлюб», «В Києві зіграли одностатеве весілля: чоловік та дружина – жінки», до «Евроинтеграция идёт успешно: В киевском ЗАГСе сыграли первую нетрадиционную свадьбу», «Европа добралась до Украины: в Киеве поженились транссексуал и лесбиянка» та інші.

Коментарі під статтями про квір-весілля часто були гомофобними та ксенофобними, що вкотре проявило нагальну необхідність внесення змін до законодавства, для захисту квір-людей. Тема ж необхідності легалізації одностатевих шлюбів, хоч і перебуває у постійному обговоренні, також залишається законодавчо неврегульованою, а високий рівень гомофобії у суспільстві спонукає до негайного вирішення цього питання.

Спробуємо коротко оглянути національне законодавство, яке стосується права на укладення шлюбу, а також що входить у поняття «шлюб» та «сім’я». 

Стаття 3 Сімейного кодексу України визначає поняття сім’ї та її склад:

«Сім’я – це первинний та основний осередок суспільства, який складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства».

Шлюб на сьогодні є центром, відправною точкою формування формальних сімейних правовідносин в Україні, адже кровне споріднення та усиновлення/удочеріння переважно виникають зі шлюбу.

Зупинимось детальніше на шлюбі. Шлюб передбачає велику кількість майнових та немайнових прав, які виникають між подружжям одразу і, фактично, обов’язково. Такими правами є право на материнство, батьківство, право на спадок, на вдочеріння/всиновлення дитини дружини/чоловіка, право на застосування допоміжних репродуктивних технологій, право на поділ спільного сумісного майна, набутого під час шлюбу, право на утримання після розірвання шлюбу та багато інших прав. Особи, які не укладають шлюб, взагалі не можуть отримати певні права, а деякі права можуть отримати, лише докладаючи значних зусиль. Саме тому право на укладення шлюбу та визнання сім’єю є вкрай важливим.

Варто звернути увагу на те, що в Україні шлюб може існувати лише між двома особами різної статі, не молодшими встановленого законом віку. Визнається лише одношлюбність, що означає, що жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Отже, критеріями для відповідності шлюбу є гетеросексуальність та моногамність стосунків: лише моногамна геретосексуальна пара може створити «основний осередок суспільства» шляхом реєстрації шлюбу.

Стосунки, які можуть входити до «інших підстав, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства», носять характер другорядних сімейних стосунків, адже «інші підстави» потребують додаткового доведення їх належності до інституту сім’ї. Таке додаткове доведення відбувається шляхом встановлення сімейного статусу таких стосунків компетентним органом (переважно судом). Проте, виникає неминуча суб’єктивність такого рішення – рішення компетентної особи (судді) спиратиметься на суб’єктивне потрактування формально не визначених, однак буцімто універсальних та спільних «моральних засад суспільства».

Власне, відсутність жодного рішення суду в Україні, яке б визнавало одностатеву чи квір-сім’ю сім’єю (не кажучи вже про шлюб), лише підтверджує сумніви щодо можливості винесення позитивного рішення у такій справі. Наявність «штампу в паспорті» є беззаперечною підставою існування сім’ї, а фактичний сімейний союз одностатевої чи квір-сім’ї може визнаватися не як сімейне, а як приватне життя (на рівні з дружбою, колегіальністю, приятельськими стосунками тощо).

Транссексуальна особа може реалізувати своє право на шлюб та/чи сім’ю виключно у випадку збереження «гетеросексуальних за паспортом» стосунків. Отже, якщо транссексуальна особа перебуває в шлюбі, то для отримання права на зміну «паспортної» статі вона має розлучитись, адже в іншому випадку такий шлюб формально стане одностатевим. Ситуація безглузда, адже одна й та сама особа в певний період свого життя має право на шлюб і реалізує його, а у зв’язку із бажанням змінити стать ця ж особа мусить, фактично, примусово розлучитись, втрачає право на шлюб з певною особою, яке у неї було.

Отже, виключно гетеросексуальність вводить шлюб та/чи сім’ю в площину державного визнання, легалізації, дозволяє членам такого шлюбу та/чи сім’ї в повній мірі бути учасницями та учасниками шлюбно-сімейних відносин.

В Україні безліч квір-сімей лишаються незахищеними на законодавчому рівні. Вони не можуть адаптувати дітей, приймати рішення про лікування партнерки чи партнера у критичних ситуаціях, не можуть за законом наслідувати майно тощо. Чи не настав вже час вимагати від держави захисту тих прав, що так ґрунтовно захищені для гетеросексуальних та моногамних людей?

ВБО "ТОЧКА ОПОРИ" опублікувала інфографіку про права ЛҐБТ, яка більш комплесно показує права людини, які недоступні для ЛГБТ в Україні:

При написанні статті було використане дослідження «ЛГБТ-сім’ї в Україні: соціальні практики та законодавче регулювання», ГО «Інсайт»

Ця стаття була опублікована в адвокаційному журналі PRIDE Україна #1.

Оксана Покальчук, адвокатка

Текст інфографіки підготував Левчук Тимур, дизайн Михайло Федишак.

Підписуйтесь на Telegram канал @lgbtorgua

Підписуйтесь
на наші акаунти