3442

Стрижень питання: “акт-пас-уні”?..

— Георгій Гачев

Гомосексуальність не обирається, а от гомосексуальні ролі – напевно...


Чимало гетеросексуалів вважають, ніби існує два типи чоловіків-ґеїв у цьому світі: ті, яким подобається “давати” і ті, які полюблять “брати”. Серед самих же “просунутих” ґеїв поширена думка про те, що гомосексуальність не обирається, а от гомосексуальні ролі  – напевно. Проте для гомосексуала член, свій чи чужий, – не стільки абстрактний символ влади і могутності, скільки реальний інструмент насолоди, причому як в активній, так і в пасивній формі.

Ґей – “носій” прутня, але водночас і його реципієнт, він хоче не тільки “брати” як чоловік, але і “віддаватися” як жінка. Чи маємо ми соромитися, що ми самі, в силу своєї хтивої примхи проштовхуємося поміж сідницями свого партнера, вриваємося всередину нього своїм отверділим єством, аби вивергнути млость, або з власної волі і без примусу розтягуємо в боки свої власні сідниці, підставляючись для бажаного проникнення, по-котячому вигинаємо спину і насолоджуємося бажанням злитися в оргазмічному  єднанні..? Так само як гетеросексуали не можуть обійтися без вагінального статевого акту, мабуть, більшість ґеїв без “аналу” просто не уявляють собі справжнього сексу.

В одностатевому проникаючому сексі осіб, які отримують більше задоволення (або, можливо, відчувають менше занепокоєння чи дискомфорт) виступаючи в якості “того, хто встромлює” у ґейському  сленґу називають “активами”, тоді як тих, хто грає пасивну, “приймаючу роль” – “пасивами”.

Насправді, дослідженнями встановлено, що більшість чоловіків-ґеїв частіше ідентифікують себе у якості “універсалів”, бо у них немає особливого тяжіння виключно до активної чи пасивної ролі в одностатевому проникаючому сексі. “Універсали” виконують як активну, так і пасивну, приймаючу роль  залежно від ролі та вподобань партнера, власного ситуативного бажання та інших обставин.

Однак є й такі чоловіки, які відмовляються від визначення себе як “актив”, “пасив” чи “універсал”, або навіть “ґей” чи “бісексуал”, не дивлячись на практикування анального сексу із гомосексуалами. Їх науковці почали називати ЧСЧ (чоловіки, які мають секс із чоловіками). Уперше термін “ЧСЧ” було вжито американськими вченими 1994 року для концептуального перенесення уваги з кліше ідентичності на поведінкові аспекти сексуальності в контексті охорони громадського здоров’я. Якщо “ЧСЧ-універсал” надає перевагу активній ролі (частіше виступає в активній ролі, ніж у пасивній), він визначається як “уні-актив” (“уні-акт”). Якщо ж “ЧСЧ-універсал” надає перевагу пасивній ролі (частіше виступає в пасивній ролі, ніж в активній), він визначається як “уні-пасив” (“уні-пас”).

Науковці вважають, що самовизначення в якості “актив/пасив/універсал” співвідноситься з фактичною сексуальною поведінкою. Переважно “активи” також домінують над партнером у всьому, аж до ігор з використанням секс-іграшок.

“Активи” частіше, ніж “пасиви” і “універсали”, відмовляються від самоідентифікації себе як “ґея” та іноді вступають у сексуальні стосунки з жінками. Вони більшою мірою схильні до проявів гомофобії, по суті, сила цих проявів прямо пропорційна ступеню відрази до своїх гомосексуальних бажань. “Універсали” характеризуються вищим рівнем психологічного комфорту в будь-якій ролі, меншою еротофобією та більшою розкутістю у пошуках сексуальних відчуттів.

Мабуть, потенційній ґей-парі слід ретельно розглядати питання довгострокових відносин в перспективі, виходячи із особливостей своїх сексуальних ролей. Адже з психологічної точки зору, існують очевидні проблеми сумісності для двох “активів” або “пасивів”, які знаходяться в моногамних взаєминах, на відміну від партнерів, які доповнюють один одного у сексуально-рольовому плані.

Варто також мати на увазі, що є і  такі рольові форми як “підпорядкований актив” і “домінуючий пасив” (статевий акт, в якому “активна” сторона фактично керується “пасивною”). Часто-густо “пасив” через своє сексуальне підкорення може здобути над “активом” специфічну владу. Тут може домінувати потяг до задоволення не сексуальної потреби, а потреби підпорядкування та узалежнення.

Інтегроване біоповедінкове дослідження проведене Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України  на замовлення Фонду “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” (2009) у 14 містах серед чоловіків, які мають секс із чоловіками, виявило вітчизняну статистику варіацій ґейського сексу.

39% протягом останніх шести місяців практикували з чоловіками всі три різновиди сексуальних контактів, які конкретизувалися в дослідженні, – анальні в активній ролі, анальні в пасивній ролі та оральні.

69% опитаних протягом останніх шести місяців виступали при анальному сексі в активній ролі, 65% – у пасивній. Сума перевищує 100%, тому що майже половина (42%) респондентів протягом останніх шести місяців виступали як універсали, тобто виконували як активну, так і пасивну роль в анальних контактах.

Звичайно, усе залежить від ситуації і характеру партнерських взаємин. Анальним сексом займаються частіше з постійними, ніж з випадковими партнерами, до того ж з постійним партнером позиції зазвичай чергуються, а з випадковими – ні. Тут, швидше позначаються статусні міркування: “брати” – і престижніше, і безпечніше, ніж “віддаватися”.

Рейтинг
3.4285714285714
Ваша оценка
Подписывайтесь
на наши аккаунты